Kontrola nitu

Radialno punktowe systemy nitujące z wbudowanym systemem pomiaru


Pomiar długości i/lub występu nitu


Funkcje sterowania:
- Łatwa obsługa za pomocą klawiatury z 8 klawiszami
- Sterowanie poprzez menu
- Wykazywanie błędów za pomocą kontrolki
- Funkcja teach-in
- Funkcja kopiowania parametrów nitowania
- do 30 różnych punktów nitowania, (opcjonalnie kodowanie binarne)
- Diagnozowanie wejść i wyjść
- Ciśnienie nitowania do ustawienia dowolnie dla każdego
  punktu nitowania:
   ·pneumatyka 1-6 bar
   ·hydraulika 10-60 ba
- Wyświetlanie aktualnych wartości mierzonych
- Pozycjonowanie stempla nitującego w celu zwiększenia dokładności pomiaru
- Możliwa zmiana obrotów silnika
- Wielofunkcyjny licznik z wbudowanym licznikiem nastawiania wstępnego
- Funkcja pomiaru
- Funkcja prasowania z wypozycjonowanym stemplem

Możliwość wyboru funkcji uruchamiania
- dwuręczne
- pedał nożny
- czujnik (inicjator) np. w przypadku stołów przesuwnych
- nadrzędne sterowanie np. SPS z kodowanym binarnie
  wyborem punktów nitowania

Pozostałe funkcje:
-Ręczny lub automatyczny stół przesuwny z wybieraniem punktów nitowania np. 2 połączenia nitowe jedno po drugim
-Sterowanie siłownikami indeksowymi (obrotowymi) i/lub stacją suwu roboczego
-Wykrywanie niewłaściwych (zarobionych) nitów wyjmowanie uszkodzonych elementów jest możliwe tylko przez osobne potwierdzenie
-Nitowanie może być wykonywane od stałego wymiaru nitu nieobrobionego Z1
-Możliwość wbudowania jako niezależny moduł taśmowy w liniach produkcyjnych lub jako odrębne stacje w maszynach specjalizowanych (np. wielopozycyjne stoły obrotowe)
-System pomiaru długości (głowice rolujące)
-Rozwiązanie specjalne do szczególnych przypadków zastosowań.

Dane z wyświetlacza różnych wariantów wyposażenia