Nitownice z dodatkowym zabezpieczeniem

Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa elektryczne sterowanie zaworami pneumatycznymi następuje dwukanałowo. Aby cykl pracy maszyny został włączony, muszą zostać uruchomione obydwa zawory. Jeśli na jednym z podzespołów bezpieczeństwa dojdzie do zakłóceń nie zostanie utworzone ciśnienie robocze po ponownym starcie maszyny, nie dochodzi do powstania niebezpiecznego ruch maszyny.

Kontrola systemu bezpieczeństwa ma charakter cykliczny.

Zastosowanie nitownic z głowicami z dodatkowym zabezpieczeniem jest zalecane gdy:
- nitownica jest uruchamiana przełącznikiem nożnym a nie sterowaniem dwuręcznym.
- nie jest zachowany bezpieczny odstęp stempla nitującego od elementu nitowanego.

Jest to przypadek w którym elementy podczas nitowania muszą być trzymane oburącz a start maszyny jest uruchamiany przy pomocy wyłącznika nożnego. Jeśli nie jest zachowany bezpieczny prześwit 4 mm pomiędzy stemplem nitującym a nitem istnieje poważne ryzyko wypadku.

Głowica nitująca jest tak skonstruowana, że przy wystąpieniu niebezpiecznego ruchu stempla nitującego na dłoń operatora nitownica zostaje natychmiast zatrzymana. Wrzeciono nitujące powraca natychmiast do pozycji wyjściowej.

Elektryczne sterowanie zaworami następuje poprzez zatwierdzony, bezpieczny PLC. Migająca lampka sygnalizacyjna wskazuje poszczególne tryby pracy maszyny. Jeśli zostanie wykryty błąd podczas procesu nitowania nie ma możliwości na ponowne uruchomienie maszyny. W przypadku błędu procesu ruch głowicy nitującej zostaje zablokowany. Przed rozpoczęciem pracy system bezpieczeństwa musi zostać świadomie uruchomiony w przeciwnym razie start maszyny nie jest możliwy.

Produkty w tej kategori