Historie nýtovací techniky

Na počátku byl člověk, kladivo a hlavová forma (nýtovací raznice).

Nýtovací technika je známá  již z rané historie jako jeden z nejstarších postupů k výrobě nerozebíratelných spojů dvou konstrukčních částí.

Nýtované spoje byly vyráběny zatemováním kovových čepů pomocí kladiva. 

V období industrializace přebíraly postup tvarování stále častěji lisy nebo mechanická kladiva a brzy bylo toto nahrazeno speciálními nýtovacími stroji. Vysoká potřeba síly spojená se silnými hlukovými emisemi  vedla ke změně struktury složení a křehnutí nýtovaných čepů a to bylo na základě zvýšených nároků na kvalitu stále méně akceptováno . Kývavá nýtovací technika přinesla sice zlepšení, ztvrdnutí struktury složení a poškození povrchu nýtované hlavy bylo ale dále znatelné.

Nový postup nýtování

 

 

Revoluční vynález pro nýtování

Radiální bodová nýtovací technika firmy Friedrich

 

V roce 1966 položili inženýři firmy  Friedrich základní kámen pro technologii, která je do dneška nejefektivnější a nejhospodárnější:

Radiální bodová nýtovací techníka firmy Friedrich

 

 

Přednosti radiální bodové nýtovacích techniky:

-malá potřeba síly při vysokém nýtovacím výkonu
-málo hlučné a rovnoměrné tvarování
-malé příčné síly a proto jednoduchá fixace obrobku
-na základě svisle stojící raznice zvláště vhodné pro zajištění kvality
-minimální tření, nízký vývoj tepla a hladké nýtované povrchy
-šetrná změna struktury složení v nýtovaném materiálu
-raznice nerotuje proto je také možné lisování
-dobře dosažitelný dimenzovatelný vnitřní povrch otvoru

Nýtovací postup v porovnání

Tyto kresby po výbrusu ukazují rozdíly struktury složení při formování pomocí různých nýtovacích postupů. Jen při radiálním bodovém nýtovacím postupu zůstává struktura složení dále zachována.

Lisování a kování

Tvarování nýtu je dosahováno buď lisováním nebo kováním, při lisování na základě jednorázového tlaku, při kování několikerým nárazem v axiálním směru na nýt. Nevýhodou je velká potřeba síly a vysoký hluk.

Velmi silné ztvrdnutí

Kývavé nýtování

Konec nýtovací raznice E se otáčí v kruhové tvarovací dráze K kolem středové osy Z nýtovacího vřetena. Podélná osa nýtovací raznice protne osu nýtovacího  vřetena v bodě M. Tvarování nýtu se provede na dotykové linii od délky poloměru uzavírací hlavy.

Dobře viditelné ztvrdnutí

Radiální bodové nýtování

Konec nýtovací raznice E opisuje hypocykloidní smyčkovou dráhu S. Při tom protne podélná osa raznice osu nýtovacího vřetena v bodě M. Na základě hypocykloidního pohonu se trvale mění nastavený úhel raznice mezi 0 a X*. Tvarování nýtu se provede na základě bodového dotyku. Při tom je nýtovaný materiál válcován ze středu směrem ven. 

Malá změna struktury