Nýtovací postup

Nýtovací technika je známá  již z rané historie jako jeden z nejstarších postupů k výrobě nerozebíratelných spojů dvou konstrukčních částí. Bez moderního postupu nýtování již není dnešní výroba myslitelná.

Sledování nýtovacího procesu

Zajištění kvality a
bezpečnost výroby jsou
nejdůležitějšími předpoklady
pro výrobu kvalitních výrobků.

Příklady nýtování

Výrobky z denního
života, vyrobené  pomocí
inovované nýtovací techniky.