Kontrola nýtování

Radiální bodové nýtovací systémy firmy Friedrich
s integrovaným měřícím systémem

Měřené délek a / nebo měření přesahu nýtů

Funkce ovládání:
- jednoduchá obsluha pomocí panelu obsluhy s 8 tlačítky
- ovládání menu
- vyhodnocování chyb s optickým znázorněním
- funkce učení nebo zadávání pevných hodnot
- funkce kopírování parametrů nýtování
- až 30 různých bodů nýtování, podle volby
  binárně zakódovaně kontaktovatelné
- diagnóza vstupů a výstupů
- nýtovací tlak pro každý bod nýtování volně nastavitelný:
   ·pneumaticky 1-6 bar
   ·hydraulicky 10-60 bar
- okénko nýtovacího času ke sledování nýtovaného materiálu
- zobrazení aktuálních naměřených hodnot
- polohování nýtovací raznice ke zlepšení přesnosti měření
- variabilní počet otáček motoru nýtování
- multifunkční počítadlo s integrovanou předvolbou počítadla
- sériové vydávání požadovaných a skutečných hodnot
- funkce měření
- funkce zalisování s vyrovnanou nýtovací raznicí

Variabilní funkce startu
- dvouruční obsluha
- nožní spínač
- iniciátor, např. u posuvných přípravků
- nadřízené ovládání: např. SPS s binárně zakódovanou volbou nýtovaných bodů

Ostatní funkce
-Manuální nebo automatický posuvný přípravek s volbou nýtovaného bodu, např. 2 nýtování za
  sebou
-Ovládání indexních válců a / nebo stanic zdvihu
-Vadný nýt může být zadržen (sevřen); odebírání vadných dílů možné jen přes separátní  potvrzení
-Konstantní rozměr může být snýtován hrubým rozměrem Z1
-Integrovatelné jako nezávislý pásový modul ve výrobních linkách nebo jako jednotlivá stanice ve
  speciálních strojích (např. cyklických spínacích stolech)
-Systém měření délek pro rolovací procesy  (válečková hlava)
-Zvláštní řešení pro Vaše speciální případy použití

Zobrazení různých variant vybavení na displeji