Bezpečnostní nýtovací stroje

V souladu s bezpečnostními předpisy je elektrické nastavení pneumatických ventilů provedeno dvoukanálově. Aby mohl být spuštěn pracovní cyklus, musí být uvedeny v činnost oba ventily. Pokud na jednom bezpečnostním konstrukčním prvku vznikne porucha, nenásleduje po novém startu nárůst tlaku. Nevznikne žádný nebezpečný pohyb.  

Sledování ochranných zařízení se provádí cyklicky.

Použití nýtovacího stroje s bezpečnostní nýtovací hlavou se doporučuje tehdy, když:
- je nýtovací stroj provozován s nožním spínačem a nikoliv s bezpečným dvouručním ovládáním
- není dodržena bezpečná vzdálenost nýtovací raznice k obrobku.

To je případ, kdy musí být obrobky při nýtování přidržovány oběma rukama a start nýtovacího vřetene je prováděn přes nožní spínač. Pokud je při tom překročena bezpečná vzdálenost 4 mm od nýtovací raznice, existuje vážné nebezpečí úrazu. 

Bezpečnostní nýtovací hlava je konstruována tak, aby byl ihned zastaven nebezpečný pohyb nýtovací raznice při kontaktu s rukou. Nýtovací vřeteno jede ihned zpět do základního postavení.  

Elektrické nastavení ventilů se provádí přes schválené bezpečnostní SPS. Příslušné pracovní stavy jsou znázorněny signální kontrolkou pomocí intervalů blikání.  Pokud ochranné zařízení v průběhu pracovního procesu zjistí chybu,  není povolen nový start. Při chybné funkci je zablokován zpětný pohyb nýtovací hlavy.  Pro získání uvolnění od ovládání musí být před zahájením práce  ochranné zařízení jednou záměrně spuštěno. 

Produkte in dieser Kategorie