CNC nýtovací stroje firmy Friedrich s transferovým systémem

CNC Nýtovací stroje firmy Friedrich s transferovým systémem jsou předpokládány pro nasazení ve výrobních linkách.  Kódované nosiče obrobků a přizpůsobená rozhraní umožňují spojení více CNC nýtovacích strojů nebo napojení s jinými výrobními systémy. Tím je umožněn vysoký stupeň automatizace.

- svařovaný ocelový rám podstavce
- ochranné opláštění z hliníkových profilů  s
  polykarbonátovým
  prosklením pro dobré podmínky viditelnosti
- systém souřadnic s lineárními jednotkami a vřeteny
  s oběhem kuliček
- rozsah nýtování 160x160 mm až 400x320 mm
- digitální vysokorychlostní servopohon s Motion Control
  a čidlem absolutní hodnoty
- transportní systémy pro kódované nosiče obrobků
  velikost 240x240 mm až 480x400 mm
- integrovaná klínová stanice zdvihu k podpoře
  nosiče obrobků
- C-podstavce v různých výškách a vyložení
- možno použít pneumatické nebo hydraulické 
  radiální bodové nýtovací stroje
- CNC ovládání firmy Friedrich se sledováním nýtu,
   dotykovým panelem s Windows  CE4.2
- obslužný panel a různá  rozhraní k přenosu dat

Zvláštní znaky a přednosti:

 

- realizovatelné nejmenší nýtovací odstupy a rozdílné výšky nýtů
- možné zpracování více obrobků (vícenásobné osazení)
- vysoká flexibilita na základě  krátké doby přestavby a velké programové paměti
- pokles nákladů na základě hlavní časové paralely osazení
- nejjednodušší programování na základě vodítka v menu
- vysoká rychlost pojezdu až 400 mm/s
- velké zrychlení s vysokou přesností polohování
- použití různých transportních systémů
- možná integrace do jiných výrobních systémů

 Zvláštní vybavení na dotaz