CNC nýtovací stroje firmy Friedrich se spínacím talířem

Modulárně konstruované CNC-nýtovací stroje pro univerzální použití.  3 standardní konstrukční velikosti se spínacím talířem ø 650/900/1200 mm mohou být vybaveny různými souřadnicovými osami a nýtovacími stroji. Zvláštní provedení pro speciální případy použití je možné konfigurovat v různých variantách. 

- svařovaný ocelový rám podstavce
- ve 3 konstrukčních velikostech, s přestavitelnou
   opěrkou nohy
- ochranné opláštění z hliníkových profilů
- prosklení z polykarbonátu pro dobré podmínky
  viditelnosti
- systém souřadnic s vřeteny s oběhem kuliček
- rozsah nýtování 280x180 mm až 500x350 mm
- elektrický cyklický spínací stůl s brzdícím motorem,
   rozdělen na 2 nebo 4 části
- NC cyklické spínací stoly
- spínací talíř ø 650/900/1200 mm
- volitelné dvouruční spínání nebo nožní spouštění
- automatická výměna nástroje
- příruční zásobník
- C-podstavce v různých výškách a vyložení
- možno použít pneumatické nebo hydraulické 
  radiální bodové nýtovací stroje
- digitální vysokorychlostní servopohon s Motion Control
  a čidlem absolutní hodnoty
CNC ovládání firmy Friedrich
   se sledováním nýtu, dotykovým plochou s
   Windows CE4.2 obslužného panelu

Zvláštní znaky a přednosti:

- realizovatelné nejmenší nýtovací odstupy a rozdílné výšky nýtů
- možné zpracování více obrobků (vícenásobné osazení)
- možné zpracování různých nýtů v jednom pracovním chodu
- vysoká flexibilita na základě  krátké doby přestavby a velké programové paměti
- pokles nákladů na základě hlavní časové paralely osazení
- krátké dráhy osazení a přizpůsobený příruční zásobník pro ergonomii na pracovišti
nejjednodušší programování na základě vodítka v menu
vysoká rychlost pojezdu až 400 mm/s
velké zrychlení s vysokou přesností polohování

Zvláštní provedení:

- spínací talíř až 2000 mm a 8 stanic
- rozsah nýtování až 500x1200 mm
- vybavení s 2 nýtovacími stroji
- manipulační robot a přísunové stanice

další zvláštní vybavení na dotaz